شتر مرغ
چهارشنبه , فروردین ۲۰ ۱۳۹۹
خانه / بازاريابي پر شترمرغ

بازاريابي پر شترمرغ

بازاريابي پر شترمرغ

بازاريابي پر شترمرغ ، درصورتیکه رازهاي تميز کردن و رنگ آميزي پرهاي شترمرغ علنی نشده است. پتانسيل پنهاني براي بازار يابي پر شترمرغ وجود دارد.  از پرهاي شترمرغ مي توان براي انواع مختلف تزئين نظير تزئينات گياهي، طراحي داخلي، لباسهاي محلي و کلاه استفاده کرده يا آنرا به محصولاتي نظير بوآ و …

توضیحات بیشتر »
شتر مرغ